نقد و بررسی

شرکت مروارید، شرکتی پیشرو در رقابت و پیش کسوت در صادرات، با تکیه بر هنر و تکنولوژی روز برای کسب بیشتر رضایت ذی نفعان خود گام بر می دارد.

این شرکت از طریق تولید محصولات با کیفیت و متمایز چینی بهداشتی و ارائه خدمات مناسب، زیبائی و بهداشت را برای مصرف کنندگان، برند و ثروت را برای سهامداران، رقابت سازنده را برای رقبا، حفظ منابع آب را برای جامعه و همکاری های متقابلأ سودمندانه را برای پیمانکاران و تأمین کنندگان و همچنین حس مباهات، درآمد پایدار و رشد و تعالی را برای کارکنان فراهم می کند.

ویژگی های توالت فرنگی مروارید مدل کاتیا:

آکس 25 سانتیمتر
سیستم تخلیه واتر جت
سیستم فلاش تانک آب زیاد

آب کم

خروجی 8